Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website StartPunt.org. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

StartPunt.org heeft met zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. StartPunt.org is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk gehouden worden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door StartPunt.org verstrekte informatie of de door de bezoekers geplaatste beoordelingen, vragen, antwoorden en overige teksten.

De gegevens op StartPunt.org of andere sites kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Het gebruik van StartPunt.org is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

Intellectuele eigendom

De teksten, foto's, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo's op deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan StartPunt.org. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StartPunt.org de informatie op deze site op te slaan(uitgezonderd die informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Cookies

StartPunt.org maakt gebruik van cookies. Middels deze cookies zijn wij in staat uw computer te herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt. Een cookie is een klein tekstbestand die onze website op de harde schijf van uw computer zet. We identificeren met deze cookies geen personen maar computers. Het is mogelijk uw internetbrowser zo in te stellen zodat cookies niet geplaatst worden.

Verstrekking aan derden

StartPunt.org verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij u uitdrukkelijk schriftelijk om toestemming hebben gevraagd. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Middels deze gegevens zijn wij in staat de website verder te optimaliseren.

StartPunt.org behoudt zicht het recht voor uw beoordeling ook te plaatsen op andere in het beheer van StartPunt.org zijnde websites, hetzij plaatsing van de beoordeling op websites waarvan een deel van de inhoud verzorgd wordt door StartPunt.org. Het gaat hierbij dus alleen om de tekst en niet om de cookie-informatie.

Links naar andere websites

De website bevat links naar websites van derden. StartPunt.org is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naartoe gelinkt wordt. Het plaatsen van links door StartPunt.org houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Home | Regels | Gebruiksvoorwaarden | Link naar ons